Regina Westas-Stedt, Bredbandsamordnare/Landsbygdsutvecklare i Vingåkers kommun & Karina Veinhede, byalaget Kreativa Läppe

Regina Westas Stedt har ett mångårigt engagemang i lokalt föreningsliv, folkbildningen samt landsbygdsutveckling både lokalt, regionalt och nationellt. Förutom ideella uppdrag inom områdena har Regina även arbetat i flera olika projekt inom lokal-regionalutveckling, både i organisationer som Hela Sverige ska leva Sörmland, Studieförbundet Vuxenskolan och Coompanion Sörmland.

Idag arbetar Regina som Bredbandssamordnare och Landsbygdsutvecklare i Vingåkers kommun, där man som första landsbygdskommun i trepartssamverkan kunnat erbjuda 100% av hushållen fiber solidariskt till samma kostnad och villkor för alla och helt utan bidrag. Nu genomför kommunen projektet ”Ökat bostadsbyggande i Vingåker” enligt samma modell med trepartssamverkan, för att få fart på byggnationen på landsbygden.

Karina Veinhede har arbetat med landsbygdsutveckling sedan slutet av 1990-talet, inom offentlig sektor och inom Leader. Sedan mitten av 1990-talet har hon även arbetat med lokal utveckling, främst i Läppe där hon bor. Intresset för mänskliga processer och för miljö- och jämställdhet har genomsyrat hennes yrkesverksamma liv.

På Landsbygdsdagarna kommer Regina och Karina berätta om hur man i en liten landsbygdskommun kan skapa förutsättningar för fler bostäder på landsbygden, där behovet av senior- och ungdomsboende är akut. I trepartssamverkan där kommun, näringsliv och civilsamhället tillsammans tar ansvar och bidrar med sin del, är allt möjligt.

#nybyggnation
#seniorboende
#kreativaläppe

Visste du att…

Byalaget Kreativa Läppe planerar att bygga 18 småhus i hemorten som har ca 220 invånare.

Vill du veta mer?

Köp din biljett till Landsbygdsdagarna den 27-28 oktober!