Ingrid Aune, kommunalråd i Malvik

Ingrid Aune är kommunalråd i norska Malvik som ligger söder om Trondheimsfjorden. Kommunen med 13 879 invånarna (SSB 2017) har en stark tillväxt där man satsar på god tillgång till utomhusområden samt natur- och kulturupplevelser.

Den som besöker vårt grannland Norge märker direkt att landsbygden är mer levande än i Sverige. Den norska distriktspolitiken är uppenbarligen mer framgångsrik än den svenska regionalpolitiken. Bakgrunden är att det i Norge sedan länge har rått bred enighet över partigränserna om att hela landet ska leva. Detta märks genom effektiva verktyg som bland annat geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna, avskrivning av studielån samt bo- och brukningsplikt för fastigheter.

Laila Naraghi

Ingrid är inbjuden till Landsbygdsdagarna för att berätta om bland  annat den norska distriktspolitiken och frågor som knyter an till konferensens tre teman. Vad kan vi lära av Norge? gästas av Laila Naraghi, politisk sakkunnig och Kalmar läns riksdagsledamot, från Oskarshamn.

Programpunkten leds av vår moderator Jessica Bergsjö.

www.malvik.kommune.no

Visste du att…

Ingrid Aune i Malvik är ett av Norges yngsta kommunalråd.

Foto: NRK.no