Onsdag 23 oktober, Strand hotell, Borgholm

09.00 Registreringen öppnar
Vi inleder dagen med fika. Alla som kommer kvällen den 22 oktober till Strand kommer att få sitt välkomstpaket vid incheckning.

10.00 Välkomna!
Eva-Lena Israelsson, ordförande i kommunfullmäktige, Borgholms kommun, Weronica Stålered, Hela Sverige Kalmar län & Karin Helmersson, regionråd, Region Kalmar

10.15 Myten om den kreativa storstaden och den okreativa landsbygden
Teo Härén, en av Sveriges bästa inspiratörer

11.15 Smart Landsbygd
Tord Carnlöf, vd Svensk destinationsutveckling AB

11.45 Presentation av lunchen och företagarna bakom den
Rose-Marie Winquist, LRF Sydost

12.00 Plocklunch med lokala livsmedelsföretagare
Du plockar själv vad du vill äta och tillsammans med maten plockar du tips, idéer och inspiration.

Under stora delar av dagen kommer företagare och organisationer/föreningar att finnas på plats som deltagare i vår landsbygdsmässa.

13.30 – 14.40 + 15.30 – 17.00: två parallella workshopar

1) Framtidens by – lokala svar på globala kriser

Medskaparna Ingrid & Nikolas Berg

Framtidens by; en konkret utforskning av ”Det nya miljonprogrammet”. Hur flyttströmmar kan vändas. Hur landsbygden kan återbefolkas och hur detta kan möjliggöra minst en halv miljon nya arbetstillfällen inom framtidens postfossila jordbruk fram till år 2030.

2) Livsstil och företagande – det finns bara möjligheter

Jennifer Erlandsson och Karin Torstensson, Falkenbergs kommun berättar om sitt projekt Lev din dröm, dess vidare utveckling och inbjuder deltagarna att delge sina erfarenheter och hitta nya vägar framåt.

14.40 Företagarna som serverade lunchen berättar kort

En eller två företagare per workshop.

15.00 Vi pausar med en fika!

15.20 Hållbar förflyttning

Jamil Khan, forskare vid Lunds Tekniska Högskola – Styrmedel för hållbar tillgänglighet och Helena Kurki, Innovationscenter för landsbygden – Framtidens kollektivtrafik på landsbygden.

15.30 – 16.00 Workshop nr 2 tar paus och återupptas kl 16.00

17.00 Kort och lättsam historielektion inför middagen.

17.15 Egen tid

18.00 Historisk middag på Borgholms Slott
Promenad med guide från Strand hotell till Borgholms Slott där en historisk middag intas i Drabantsalen. Möjlighet att få skjuts finns.

Ca 22.00 Gemensam buss tillbaka till Strand hotell, Borgholm

Torsdag 24 oktober

08.00 Avfärd med bussar för företagsbesök.
Resan går norrut där du kommer att få träffa intressanta företagare, några med helt unika företagsidéer, inom branscherna lantbruk, besöksnäring och service.

Fika serveras vid minst ett av företagsbesöken. 

Det blir två företag per buss, och bussarna besöker olika företag. Antal bussar efter behov, vilket också innebär att det fylls på med företag efter antal anmälda. Vi garanterar två väldigt olika besök för respektive buss.

11.30 Lunch på Kalk i Löttorp
En unik miljö med lokala råvaror.

12.30 Workshop – Nya mötesplatser i byn, Kalk i Löttorp
Workshopen Nya mötesplatser i byn i samverkan mellan lokala organisationer och projektidéer från andra kommuner om bland annat servicepunkter. Moderator: Staffan Larsson, politiker i Borgholms kommun och boende i Byxelkrok.

Exempel från flera av deltagarna, och lokalt deltagande från Norra Ölands intresseförening och Kraftsamling Sydöland.

14.00 Buss till Strand hotell i Borgholm

14.30 Vi pausar med en fika!

15.00 Vad väntar runt hörnet?
Åse Classon, ordförande, Hela Sverige Ska Leva

15.40 Överlämning av stafettpinnen

Landsbygdsdagarnas nästa arrangör – vem antar utmaningen?

16.00 Avslutning