Landsbygdsdagarna är en nationell konferens med fokus på landsbygdsutveckling. Det unika med konferensen är att den fungerar som en mötesplats för såväl ideella aktörer som de som arbetar med landsbygdsfrågor utifrån kommunala, regionala eller nationella perspektiv ifrån HELA LANDET.

Bakgrund

Landsbygdsdagarna har sitt ursprung i Emmaboda kommun som sedan 2003 har arrangerat en landsbygdskonferens tillsammans med regionala och lokala aktörer. Efter ett uppehåll några år så fick konferensen en nystart 2015 då Emmaboda kommun arrangerade konferensen tillsammans med Hela Sverige Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län.

I samband med konferensen 2015 beslutades att Hela Sverige Kalmar län arrangerar konferensen vartannat år samt att länets kommuner turas om att vara värd vid kommande konferenser. Oskarshamn stod för värdskapet 2017 och 2019 var det Borgholms tur. Under pandemin sköts konferensen fram och 2023 är Västervik värdkommun.

Syfte

Landsbygdsdagarna ska fokusera på landsbygdens möjligheter och utmaningar.

Landsbygdsdagarna skapar en arena där vi gemensamt skapar framtidens strategier för landsbygdsutveckling och lokal utveckling. Vi vill inspirera och sprida goda exempel.

Vi vill kunna jobba långsiktigt och strategiskt med våra samarbetspartners och avser att jobba kontinuerligt med denna typ av konferenser och inspirationsmöten. Med hjälp av våra olika konferensteman stöttar vi en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden i Sverige.

Målgrupp

Landsbygdsdagarna är en arena för människor med intresse för landsbygdsfrågor samt en mötesplats, där parter på lokal, regional och nationell nivå kan utbyta information och erfarenheter. Det kan exempelvis vara:

 • organisationer som arbetar för landsbygden
 • entreprenörer
 • boende på landsbygden
 • föreningsmänniskor
 • lokala ledare
 • tjänstemän i kommuner och offentlig förvaltning
 • politiker med intresse för landsbygden

Ett flertal kommuner skickar årligen deltagare till konferensen för att få efterfrågad information, kompetens och nätverk i ett och samma paket.

Affärsidé med goda exempel

Det unika med Landsbygdsdagarna är att den fungerar som en mötesplats för såväl ideella aktörer som anställda som jobbar med landsbygdsfrågor utifrån kommunala, regionala eller nationella perspektiv ifrån HELA LANDET. Konferensen har som ett signum att erbjuda många ganska korta inspirerande föreläsningar och seminarier blandat med ännu kortare inslag av ”goda exempel” från hela Sverige.

Tanken bakom dessa korta föreläsningar är att ge inspiration till fortsatt kontakt mellan publik och föreläsare under konferensdagarna. Av den anledningen är föreläsarna ombedda att närvara och deltaga hela dagen som de föreläser. Under konferensen arrangeras workshops, paneldiskussioner, mässor eller utflykter där alla deltagare i konferensen förväntas vara engagerande.

Tema

Konferensen har olika aktuella huvudteman varje år men genomgående för alla konferenser är att vi vill inspirera till utveckling av landsbygden genom exempelvis service, småskalighet och social ekonomi och entreprenörskap. Viktigt är också att vi belyser landsbygdens betydelse för Sverige och att vi visar fram ett antal goda exempel från olika delar av landet.

Föreläsare

Varje år erbjuder vi en eller ett par föreläsare som av olika skäl är högaktuella och/eller stämmer in på det årets huvudtema. Några av de föreläsare som har besökt konferensen genom åren:

 • Sveriges mest kända och internationellt uppskattade diplomat Jan Eliasson.
 • Vår förre statsminister Göran Persson har föreläst om sitt nya liv på landet.
 • Nuvarande landsbygdsministern Sven-Erik Bucht, då kommunalråd i Haparanda, föreläste om etableringen av IKEA.
 • TV4-meteorologen Madeleine Westin deltog när vi hade tema miljö.
 • Tone Bekkestad föreläste om klimatforskning om hur vi kan vända utvecklingen och tillsammans jobba för en hållbar framtid.
 • Fjällrävens fd globala marknadschef Jerry Engström inspirerade till både entreprenörskap och turismutveckling på landsbygden.

Varumärke

Landsbygdsdagarna är en konferens som med åren blivit ett väl inarbetat koncept och varumärke bland alla som arbetar med och/eller intresserar sig för landsbygdsfrågor. 2017 togs en ny grafisk profil fram för Landsbygdsdagarna med logotyp och emblem samt en gemensam plattform för kommunikation med hemsida, Facebook och Instagram.