Ett axplock av konferensens föreläsare

Teo Härén

Teo Härén

Teo Härén har arbetat i 15 år med kreativitetsföreläsningar och med över 1 500 föreläsningar i mer än 25 länder är Teo en av Sveriges allra mest erfarna föreläsare.

På Landsbygdsdagarna håller han en inspirerande föreläsning om myten om den kreativa storstaden och den okreativa landsbygden.

www.teoharen.se

Åse Classon

Åse Classon, Hela Sverige Ska Leva

Åse Classon är en av två ordförande i riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva som arbetar med att bygga en modern folkrörelse som organiserar dem som är med i dag och som tilltalar nya målgrupper som är intresserade av att hela Sverige ska leva. Vårt mål är enkelt: Hela Sverige ska leva och bli ett land i balans.

Hela Sverige Ska Leva ser landsbygdsutveckling som en helhet. Service, kultur, lokalt inflytande och infrastruktur och digitalisering ser vi som de viktigaste frågorna som kan lägga en stark bas i alla orter oavsett var i landet man bor och därför kommer vi att prioritera dem fram till 2020.  Det innebär att vi driver projekt som har med dessa frågor att göra och att vi opinionsbildar och sprider kunskap och information om dem.

www.helasverige.se

Karin Torstensson & Jennifer Erlandsson

Lev din dröm, Falkenbergs kommun

Karin Torstensson är landsbygdsutvecklare och Jennifer Erlandsson är projektledare i Falkenbergs kommun som driver projektet Lev din dröm. Med passion och glädje arbetar de tillsammans med driftiga entreprenörer som visar att allt är möjligt. Tillsammans får vi landsbygden att bli en självklar plats för att förverkliga drömmar!

Läs mer på www.levdindromfbg.se

Medskaparna

Ingrid & Nikolas Berg

Ingrid och Nikolas Berg driver företaget Medskaparna med fokus på lärande för hållbarhet. Som ekopedagoger, folkbildare, kreatörer och inspiratörer vill de skapa rum för lärande, där frågorna är viktigare än svaren.

De vägleder grupper, organisationer och företag i utforskningar om hur man kan medskapa hållbara kulturer i balans med planetens ekosystem.

De är del i att utveckla och driva utbildningar om bland annat ekopedagogik, naturens rättigheter och lokalsamhällenas rättigheter, det sistnämnda genom Byakademin och Framtidens by (bredbandsbullerbyar). De har även tagit initiativ till affärsnätverket BEAR, Business for Earth Rights.

Landsbygdsmässa

Onsdagen den 23 oktober kommer företagare, organisationer och föreningar att finnas på plats som deltagare i vår landsbygdsmässa på Strand Hotell.

Välkommen att besöka deras montrar under större delen av dagen!