Har du frågor eller funderingar om konferensen så är du välkommen att ta kontakt med projektteamet. Slå en pling eller skicka ett mejl!

E-post: info@landsbygdsdagarna.nu

Weronica Stålered
Telefon: 070-519 40 06
E-post: weronicastalered@gmail.com

Annicka Gunnarsson
Telefon: 070-839 49 21
E-post: annicka@hssloskarshamn.se

Webb: www.helasverige.se/kalmar