Gunnar Casserstedt, VD Kiladalens Utveckling AB

Gunnar Casserstedt har en 40 års global industriell karriär bakom sig inom finansiell styrning och kontroll. Med sin erfarenhet inom start-up verksamhet har Gunnar god erfarenhet av projektledning och har varit initiativtagare till bl.a. Kiladalens Utveckling AB (svb), digital lanthandel, bredbandsutveckling, liksom experiment tillsammans med landstinget när det gäller distribuerad sjuk- och hälsovård på landsbygden. Gunnar är för verkställande direktör för det lokala utvecklingsbolaget Kiladalens Utveckling AB (svb).

Larz Johansson, ordförande Kiladalens Utveckling AB

Larz Johansson har varit verksam som yrkespolitiker i 35 år, både på kommunal, regional och nationell nivå, därav 13 år som riksdagsleda­mot. Han har även arbetat som sakkunnig i regeringskansliet och har haft många tunga utredningsuppdrag främst inom utbildningsområdet. Larz är en grundarna av Kiladalens Utveckling AB (svb) och är styrelseord­förande i bolaget.

Gunnar och Larz är båda medförfattare till boken Handbok i landsbygdsutveckling som utvecklingsbolaget har gett ut som inspiration och idébok för mindre samhällen i Sverige. I augusti 2017 lanserade de sin andra handbok Att bygga hyreslägenheter på landsbygden.

På Landsbygdsdagarna kommer Gunnar och Larz att berätta hur de arbetar med landsbygdsutveckling i Kiladalen. Hur utvecklingsbolaget är uppbyggt, deras verksamhet samt hur de finansierar projekt med allt från digital lanthandel till att bygga hyresbostäder. Vi ser fram emot en intressant föreläsning!

Föreläsningen med Kiladalens Utveckling AB presenteras av länsbygderådet Hela Sverige Ska Leva Kalmar län!

#utvecklingsbolag
#boende
#lokalutveckling

Visste du att…

Kiladalens Utveckling AB utsågs till Årets lokala utvecklingsgrupp 2016 av riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva!

Kiladalens Utveckling

Vill du veta mer?

Köp din biljett till Landsbygdsdagarna den 27-28 oktober!