Samordnare på Hela Sverige Ska Leva

Josefin Heed är utbildad agronom inom landsbygdsutveckling och har en master i miljöhistoria. Hon har flerårig erfarenhet av att arbeta med landsbygdsfrågor på Hela Sverige Ska Leva och engagerar sig i lokal utveckling även utanför jobbet i sitt hemlän Dalarna.

Hon pratar gärna om urbanisering, ungas plats i samhället, urban norm, regionalpolitik, integration, jordbruk, livsmedelsförsörjning och hållbarhet. Josefin är en ung, orädd och mycket kunnig landsbygdsröst!

Josefin har fått fler ungdomar att engagera sig i landsbygdsfrågor genom #ungapålandsbygden. Hon påpekar för kommunala makthavare att 40 procent av ungdomarna på landsbygden vill engagera sig, men att en tredjedel av de unga inte tror att deras kommun vill ha dem kvar.

Vi är glada över att Josefin kommer att medverka som moderator på Landsbygdsdagarna tillsammans med Jessica Bergsjö!

#landsbygdsnätverket
#projektutvecklare
#omvärldsbevakning