Helena Örnberg-Kurki, Innovationscenter för landsbygden

I storstäder utvecklas innovationer ofta i samarbete med kunder, leverantörer, partners eller konkurrenter med högskolor och andra stödfunktioner från samhället vid sin sida. För att entreprenörer som bor och verkar på landsbygden ska ha samma möjligheter har Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommun satsat på ett Innovationscenter för landsbygden. Satsningen ger företag på landsbygden egen växtkraft.

Helena Örnberg-Kurki har lång och bred erfarenhet av affärsutveckling, innovationsarbete, förändringsarbete och utvecklingssammanhang där offentlig sektor, näringsliv och idéburen sektor samverkar för att skapa bästa samhällsnytta. Det som driver Helena är framåtblick, nyfikenhet och handlingskraft, bra egenskaper för att exempelvis kunna lyssna in, stödja och kunna slussa företagare till rätt stödinsatser.

På Landsbygdsdagarna kommer Helena Örnberg-Kurki att bjuda på information om hur innovationscentret arbetar med allt från att ha rätt kunskap och information till att inspirera och stärka entreprenörskap på landsbygden. Innovationscentret anordnar exempelvis inspirerande föredrag och trendspanar samt arrangerar Innovation Camp som vi får en smakprov på i en av våra workshops på fredagen. Vi hoppas på att få lyssna på en intressant föreläsning om en Innovativ landsbygd – där idéer blir till verklighet.

www.innovationscenter.se

#innovationscenter
#näringsliv
#tillväxt

Vill du veta mer?

Köp din biljett till Landsbygdsdagarna den 27-28 oktober!