Konferensens föreläsare presenteras här

Landsbygdsdröm

Robert och Jennifer från företaget Landsbygdsdröm är specialiserade på att hitta ödehus och fylla dessa med nytt liv. Småland är ett landskap som många drömmer om att flytta till och här finns också många ödehus. Hur gör man för att rädda ett gammalt hus och skapa sin egen plats på sina egna villkor?

Josefina Syssner, Professor vid Linköpings universitet

Josefina berättar om synen på platsers hållbara utveckling trots brist på eller låg tillväxt. Sätter vi upp samma mål om utvecklingen på platser med helt olika förutsättningar? Vilken utvecklingsfilosofi bör landsbygden ha?

Weronica Stålered, Hela Sverige ska leva Kalmar län

Weronica är ordförande för Hela Sverige ska leva i Kalmar län. Hon välkomnar oss till konferensen och hjälper till att sortera intrycken när det är dags för avslutning.

Christina Torstensson, Coompanion Kalmar län

Konceptet ”Byberedskap” har som syfte att ge landsbygdsbor ökad kunskap om vilka resurser de besitter i sin omgivning, vad som saknas vid eventuell isolering och hur man tillsammans kan stärka lokalsamhället i god tid innan man befinner sig i kris. Christina berättar om Coompanion Kalmar läns projekt på temat beredskap.

Gunnar Petersson, Hela Sverige ska leva Kronoberg

Gunnar berättar om Beredskapsbygden – om att rusta sin bygd tillsammans föreningar, företag och enskilda personer.  Gunnar har sedan 2017 arbetat med landsbygdens krisberedskap och har genomfört en förstudie av beredskapsbygden finansierad av riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Mette Adolfsson, Mötesplats Häradsbäck

Mette Adolfsson är projektledare och entreprenör verksam i Häradsbäck, Småland. Projektet (H)elsäker landsbygd finansierat av Vinnova har fått uppmärksamhet i Europa för sitt innovativa sätt att koppla ihop grön omställning, krisberedskap med lokal ekonomi. Hela Sverige ska leva utsåg 2022 Mette till Årets Landsbygdsutvecklare för sitt arbete med att bygga upp Mötesplats Häradsbäck och därmed skapa en livskraftig landsbygd.