Vi erbjuder mängdrabatt för Landsbygdsdagarna för er som representerar ideella krafter av olika slag. Gå 4 betala för 3!
Gör så här: anmäl (och betala när fakturan kommer) minst fyra personer, där det tydligt framgår att alla representerar en och samma ideella förening/organisation. Skicka sedan en enkel rekvisition till Borgholms kommun märkt med Landsbygdsdagarna och med namnen på deltagarna angivna, så återbetalar vi anmälningsavgifter motsvarande erbjudandet. Återbetalningen måste vara till aktuell förening/organisations konto.