Landsbygdsdagarna 2019 värdar blir Borgholms kommun

I sommar gick hela Hela Sverige Kalmar län ut med en förfrågan till alla kommuner i Kalmar län om att bli nästa arrangör för Landsbygdsdagarna. De kommuner som var intresserade fick i uppdrag att skicka in en motivering till varför de skulle bli arrangörer tillsammans med Hela Sverige Kalmar län.

Två förslag kom in och styrelsen beslutade vid det senast mötet att utse Borgholms kommun till arrangörer/värdar.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete, Hela Sverige Kalmar län, Regionförbundet och Borgholms kommun. Det kan bli fler medarrangörer, det kommer arbetsgruppen som kommer bestå av representanter från organisationerna ovan att utse tillsammans.

Landsbygdsdagarna är en nationell konferens med fokus på landsbygdsutveckling, ett forum där aktörer på landsbygden så som företagare, eldsjälar, föreningar, tjänstepersoner och politiker möts på samma arena för att diskutera landsbygdens utmaningar och framtid.

2015 beslutade Hela Sverige ska leva, Kalmar län att verka för att Landsbygdsdagarna skall anordnas vartannat år, det år då inte Landsbygdsriksdagen ordnas. Att den skulle flytta runt mellan kommunerna i länet i samverkan med HSSL, Regionförbundet Kalmar län samt andra eventuella aktörer som vill medverka.

Landsbygdshälsningar Weronica Stålered
Ordförande
Hela Sverige Kalmar län