Landsbygdsdagarna är en konferens som med åren blivit ett väl inarbetat koncept och varumärke bland alla som arbetar med och/eller intresserar sig för landsbygdsfrågor.

Landsbygdsdagarna fungerar som en mötesplats för såväl ideella aktörer, som anställda som arbetar med landsbygdsfrågor utifrån kommunala, regionala eller nationella perspektiv – från hela landet. Konferensen har som signum att erbjuda många inspirerande föreläsningar och seminarier, blandat med inslag av goda exempel från hela Sverige och ska stötta en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden i Sverige. Nya kontakter och nätverk är ofta kärnan i all utveckling och behövs för att skapa en levande landsbygd.

Tema på årets konferens

– Hållbar besöksnäring/turism

– Lantbruks/landsbygdsföretagande

– Distanslösningar/flernivåsamverkan

Klicka här för att kolla in programmet!

Välkommen till Öland!