Programmet är än så länge preliminärt

Onsdag 23 oktober

09:00 Fika på Strand hotell, Borgholm

10:00 Välkomna!

10:15 Teo Härén – Myten om den kreativa storstaden och den okreativa landsbygden

11:15 ”Nutidshistoria” om landsbygdsutveckling

11:45 Rose-Marie Winquist, LRF Sydost – presentation av företagarna bakom lunchen

12:00 Plocklunch med lokala livsmedelsföretagare. Du plockar vad du ska äta och tillsammans med det plockar du också tips, idéer och inspiration.

13:30 Föreläsningar och workshops kring landsbygdsdagarnas tre temaområden:

  • Hållbar besöksnäring/turism
  • Lantbruks/landsbygdsföretagande
  • Distanslösningar/flernivåsamverkan

Vi kommer att diskutera Framtider för Sveriges landsbygder med inbjudna gäster, och våra egna ”flaggskepp” Hemsjukhuset och Skördefesten analyseras. Bland våra gäster finns Falkenbergs kommun med projektet ”Lev din dröm” och naturligtvis vår grannkommun Mörbylånga med Kraftsamling Sydöland.

Under hela dagen kommer företagare och organisationer/föreningar att finnas på plats på Strand som deltagare i vår landsbygdsmässa.

17:00 Kort och lättsam historielektion inför middagen

18:00 Promenad med guide från Strand Hotell till Borgholms Slott (möjlighet att få skjuts finns), där en historisk middag intags i Drabantsalen.

Ca 22:00 Gemensam buss tillbaka till Borgholm/Strand hotell

Torsdag 24 oktober

08:00 Företagsbesök på norra Öland

Avfärd med bussar för olika företagsbesök under förmiddagen. Resan går norrut. Det kommer att bli olika turer med bussarna. Fika serveras vid minst ett av företagsbesöken. Du kommer att få träffa intressanta företagare, några med helt unika företagsidéer, inom branscherna lantbruk, besöksnäring och service.

11:30 Samlas vi alla för gemensam lunch av lokala råvaror. Vi erbjuder en riktigt unik miljö på norra Öland.

12:30 I samma lokaler vidtar workshopen Nya mötesplatser i byn, i samverkan mellan lokala organisationer och projektidéer från andra kommuner om bl.a. servicepunkter. Därefter återresa med buss till Strand hotell.

14:30 Fika på Strand Hotell

15:00 Avslutande pass med Hela Sverige Ska Leva

15:40 Överlämning av stafettpinnen Landsbygdsdagarna till nästa arrangör – vem antar utmaningen?

16:00 Avslutning

Programmet uppdateras efterhand som alla pusselbitar faller på plats.