Onsdag 23 oktober, Strand hotell, Borgholm

9.00 Öppnar registrering + fika

Vi kommer se till så de som kommit kvällen innan känner sig välkomna redan på kvällen den 22 oktober.

10.00 Välkomna – inledning, Ilko Corkovic, kommunalråd, Borgholm med flera.

10.15 Teo Härén – Myten om den kreativa storstaden och den okreativa landsbygden.

11.15 Tord Carnlöf, Svensk destinationsutveckling – Smart landsbygd.

11.45 Rose-Marie Winquist, LRF Sydost – presentation av lunchen och företagarna bakom den.

12.00 Plocklunch med lokala livsmedelsföretagare. Du plockar själv vad du vill äta och tillsammans med det plockar du också tips, idéer och inspiration.

Under hela dagen kommer företagare och organisationer/föreningar att finnas på plats på Strand hotell som deltagare i vår landsbygdsmässa.

13.30 – 14.40 + 15.30 – 17.00: tre parallella workshopar

13.30 1) Hållbara lokalsamhällen

Medskaparna (Ingrid och Nikolas Berg) – Framtidens by; en konkret utforskning av ”Det nya miljonprogrammet”, hur flyttströmmarna kan vändas, hur landsbygden kan återbefolkas och hur detta kan möjliggöra minst en halv miljon nya arbetstillfällen inom framtidens postfossila jordbruk fram till år 2030.

13.30 2) Hållbar tillgänglighet – flytta människor eller tjänster?

Åke Åkesson – hemsjukhuset (inklusive kort film).

Jamil Khan, Lunds Tekniska Högskola – Styrmedel för hållbar tillgänglighet.

Helena Kurkí, Innovationscenter för landsbygden – Framtidens kollektivtrafik på landsbygden.

Hållbar besöksnäring – Johan Göransson med flera.

13.30 3) Livsstil och företagande – det finns bara möjligheter!

Jennifer Erlandsson och Karin Torstensson, Falkenberg – Lev din dröm!

Flera exempel på satsningar presenteras, bland annat vår öländska skördefest.

14.40 Korta berättelser från företagarna från lunchen, en eller två per workshop.

15.00 Fika.

15.30 Workshopar x 3 fortsätter fram till 17.00.

17.00 Kort och lättsam historielektion inför middagen.

18.00 Promenad med guide från Strand hotell till Borgholms Slott (möjlighet att få skjuts finns), där en historisk middag intags i Drabantsalen.

Ca 22.00 Gemensam buss tillbaka till Borgholm/Strand hotell.

 

Torsdag 24 oktober

8.00 Avfärd med bussar för företagsbesök. Resan går norrut. Fika serveras vid minst ett av företagsbesöken. Du kommer att få träffa intressanta företagare, några med helt unika företagsidéer, inom branscherna lantbruk, besöksnäring och service.

Det blir två företag per buss, och bussarna besöker olika företag. Antal bussar efter behov, vilket också innebär att det fylls på med företag efter antal anmälda. Vi garanterar två väldigt olika besök för respektive buss.

Företag som är klara: Go-at; getgård med mejeri, gårdsförsäljning, cafe, och leverans till butik lokalt. Böda Sand, camping. Ninnis kroppkakor; restaurang, gårdsförsäljning från gård som producerar allt som behövs till kroppkakor själva. Trollskogens naturrum och besökscentrum.

Vi har en lång lista med unika företag som vi i mån av deltagare fyller på med.

11.30 Samlas vi alla för gemensam lunch av lokala råvaror. Vi erbjuder en riktigt unik miljö på norra Öland.

12.30 I samma lokaler vidtar workshopen Nya mötesplatser i byn, i samverkan mellan lokala organisationer och projektidéer från andra kommuner om bland annat servicepunkter. Vi tar med oss erfarenheter från dag ett.

Moderator: Staffan Larsson.

Norra Ölands intresseförening – konkreta exempel bland annat med utgångspunkt i några av förmiddagens studiebesök.

Ulf Kyrling och Eva Engström, Kraftsamling Sydöland – Nu tar vi nya tag.

Helena Kurki, Innovationscenter för landsbygden.

Jennifer Erlandsson och Karin Torstensson, Falkenberg – Servicepunkter.

Medskaparna (Ingrid och Nikolas Berg).

Därefter återresa med buss till Strand hotell.

14.30 Fika på Strand hotell.

15.00 Åse Classon, ordförande, Hela Sverige Ska Leva ”Vad väntar runt hörnet?”

15.40 Överlämning av stafettpinnen Landsbygdsdagarna till nästa arrangör – vem antar utmaningen?

16.00 Avslutning.