Tema på 2019-års konferens

– Hållbar besöksnäring/turism

– Lantbruks/landsbygdsföretagande

– Distanslösningar/flernivåsamverkan

Klicka här för att kolla in programmet!